Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 607 191 700    Żary: 68 479-44-68 lub 781 515 500 Lubsko: 601-795-200

 

Feniks V Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością powstała 23 lipca 2009 roku. Nasze tradycje i doświadczenie w przewozie osób sięgają okresu powojennego. Feniks V powstał na bazie doświadczeń PKS S.A. Żary oraz PKS Sp. z o.o. w Gliwicach.

Po połączeniu PKS S.A. Żary z PKS Sp. z o.o. w Gliwicach została wznowiona działalność przewozu osób pod nowym logiem: Feniks V.

Pracownicy oraz kadra zarządzająca posiadają długoletnie doświadczenie w obsłudze przewozów pasażerskich zdobyte podczas lat pracy w PKS.

Powstanie Spółki jest wynikiem uchwalenia nowej Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o Publicznym Transporcie Zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami). Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpi rewolucyjna zmiana w przewozach osób. Dotychczasowi przewoźnicy autobusowi utracą posiadane zezwolenia a za komunikację publiczną odpowiedzialne będą Samorządy. Feniks V przygotowuje się organizacyjnie do funkcjonowania w nowych realiach gospodarczych i udziału w przetargach.

Feniks V zatrudnia 182 osoby na stanowiskach: kierowca autobusowy i pracownik administracyjny.

Posiadamy 151 zezwoleń.  Obsługujemy  772  kursy  na  terenie  7  powiatów  i  18  gmin.  Prowadzimy usługi
z zakresu przewozów pracowniczych, wynajmów autobusów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wynajmów na obsługę imprez okolicznościowych.

Dysponujemy 135 jednostkami transportowymi w tym 16 turystycznymi.

Feniks V dysponuje, na podstawie umów ze Spółką wiodącą, trzema dworcami autobusowymi, na terenie: Żar, Lubska i Gliwic.

Zapraszamy do współpracy.

Pobierz dokumenty:

   Regulamin taryfy przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej FENIKS V  z dnia 20.04.2017
   Aneks nr 8 do regulaminu taryfy przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej FENIKS V  z dnia 20.04.2017
   Regulamin - Komunikacja Użyteczności Publicznej - Organizator Województwo Lubuskie
Regulamin - Komunikacja Użyteczności Publicznej - Organizator Starostwo Powiatowe Żary
   Regulamin - Komunikacja Użyteczności Publicznej - Organizator Gmina Żary
Regulamin promocji biletów na trasie Żary-Świętoszów-Żary przez: Łaz, Żagań

Powrót