Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-01      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

26 Styczeń 2018 - Gliwice

Promocja na bilety miesięczne 50%

Wprowadzamy promocję -50% przy zakupie w dniach 26.01-20.02.2018 r. biletów miesięcznych na miesiąc luty 2018 r. w komunikacji zwykłej na trasie Gliwice - Rybnik – Gliwice oraz Gliwice – Stanica – Gliwice

REGULAMIN PROMOCJI
Zakupu biletów miesięcznych ze zniżką -50% na trasie określonej w niniejszym regulaminie.

I. Postanowienia ogólne

  1. Promocja na zakup biletów miesięcznych jest organizowana przez Feniks V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pionierów 8 (zwaną dalej „Feniks V Gliwice”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Promocja prowadzona jest w kasie biletowej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 11.
  3. Promocją objęte są bilety miesięczne.


II. Czas trwania Promocji

  1. Promocja trwa od dnia 26 stycznia 2018r. do 20 lutego 2018r.
  2. Feniks V Gliwice ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji lub skrócić Promocję.


III. Warunki uczestnictwa w Promocji

  1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup w dniach 26.01-20.02.2018 r. biletu miesięcznego na miesiąc luty 2018 na przejazd na trasie Gliwice –Rybnik – Gliwice lub Gliwice – Stanica – Gliwice w kasie biletowej przy ul. Toszeckiej 11.


IV. Przedmiot i przebieg Promocji

Przedmiotem Promocji jest sprzedaż biletów miesięcznych w dniach 26.01-20.02.2018 r. ze zniżką -50% na trasie Gliwice – Rybnik – Gliwice lub Gliwice – Stanica – Gliwice.

V. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Feniks V Gliwice (na adres: Feniks V Spółka z o.o., ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice) na piśmie wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
  2. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Feniks V Gliwice oraz kasach biletowych.
  4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

powrót