Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-02      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

18 Sierpień 2017 - Gliwice

Promocja -10% przy zakupie w dniach 29-31.08.2017 r. biletów miesięcznych

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 10 /2017

Prezesa Zarządu FENIKS V Sp. z o.o. w Gliwicach

 


§ 1

Wprowadza się promocję -10% przy zakupie w dniach 29-31.08.2017 r. biletów miesięcznych na miesiąc wrzesień 2017 r. w komunikacji zwykłej na trasie Gliwice - Rybnik – Gliwice oraz Gliwice – Stanica – Gliwice


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 29.08.2017 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI
Zakupu biletów miesięcznych ze zniżką -10% na trasie określonej w niniejszym regulaminie.I. Postanowienia ogólne
1. Promocja na zakup biletów miesięcznych jest organizowana przez Feniks V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pionierów 8 (zwaną dalej „Feniks V Gliwice”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Promocja prowadzona jest w kasie biletowej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 11.
3. Promocją objęte są bilety miesięczne.


II. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 29 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.
2. Feniks V Gliwice ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji lub skrócić Promocję.


III. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup w dniach 29-31 sierpnia 2017 r. biletu miesięcznego na miesiąc wrzesień 2017 na przejazd na trasie Gliwice –Rybnik – Gliwice lub Gliwice – Stanica – Gliwice w kasie biletowej przy ul. Toszeckiej 11.


IV. Przedmiot i przebieg Promocji
Przedmiotem Promocji jest sprzedaż biletów miesięcznych w dniach 29-31 sierpnia 2017 r. ze zniżką -10% na trasie Gliwice – Rybnik – Gliwice lub Gliwice – Stanica – Gliwice.


V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Feniks V Gliwice (na adres: Feniks V Spółka z o.o., ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice) na piśmie wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Feniks V Gliwice oraz kasach biletowych.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

powrót