Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-02      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

24 Kwiecień 2017

Zarządzenie nr 8/2017

Prezesa Zarządu FENIKS V Sp. z o.o. w Gliwicach w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 6 do Taryfy i Regulaminu Przewozowego FENIKS V Sp. z o.o.

W związku z wprowadzeniem zmian w treści Taryfy i Regulaminu Przewozowego z dniem 20.04.2017r. zostaje wprowadzony Aneks nr 6 do Taryfy i Regulaminu j. w.

§ 1

W celu zapoznania się z treścią Aneksu Nr 6, zostaje on wywieszony na tablicy ogłoszeń Siedziby Zarządu, wystawiony do wglądu podróżnym w okienku kasy biletowej Firmy FENIKS V Sp. z o.o.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.04.2017r.

powrót