Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-02      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

04 Marzec 2017 - Gliwice

Zarządzenie nr 7/2017

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 7/2017

Prezesa Zarządu Feniks V Gliwice z dnia 01.03.2017r.

 Par. 1.

 

Niniejszym odwołuje się promocję cenową z dnia 12.10.2016 r. na trasach:

Gliwice - Rybnik /Rybnik - Gliwice

Wilcza – Rybnik / Rybnik - Wilcza

Wilcza – Gliwice /Gliwice - Wilcza

Par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 01.03.2017 r.

powrót