Feniks-V Gliwice

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


FENIKS-V Żary

Profesjonalna firma przewozowa, która świadczy usługi przewozowe na wysokim poziomie na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Gliwice: 32 238-20-02      Żary: 68 479-44-68      Lubsko: 601-795-200

04 Marzec 2017 - Gliwice

Zarządzenie nr 6/2017

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 6/2017

Prezesa Zarządu Feniks V Gliwice z dnia 01.03.2017r.

w sprawie ustalenia cen na bilety jednorazowe i miesięczne w przewozach osób, w krajowej międzymiastowej komunikacji autobusowej. 

Na podstawie art. 11 Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (Dz. U. nr 119 z 1995r. poz. 575 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 Ustawy o cenach, z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050. z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

Par 1.

Wprowadza się zmianę cen biletów jednorazowych i miesięcznych w komunikacji zwykłej na trasie Gliwice – Rybnik – Gliwice (nieuwzględnionej w innych cennikach) – załącznik nr 1 i 1A.

Par 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.03.2017 r.

Par 3.

Jednocześnie z dniem 01.03.2017 r. traci moc zarządzenie nr 14/2016 z dnia 12.10.2017 r.

powrót